Bộ số SEECO PETRO hiển thị VCD số xanh

Giá: Liên hệ

Hiển thị
Kiểu: – LCD tinh thể lỏng, chữ đen trên nền sáng trắng, đăc biệt chống ánh nắng lóa..
Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.
Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.
Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000
Bàn phím đa chức năng
Hiển thị: LCD tinh thể lỏng (hoặc hiển thị VFD số xanh), 9 ký tự
Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá

Số lượng
Mua ngay
Thông tin chi tiết

Hiển thị
Kiểu: – LCD tinh thể lỏng, chữ đen trên nền sáng trắng, đăc biệt chống ánh nắng lóa..
Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.
Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.
Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000
Bàn phím đa chức năng
Hiển thị: LCD tinh thể lỏng (hoặc hiển thị VFD số xanh), 9 ký tự
Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá