Bộ số SEECO PETRO hiển thị LCD tinh thể lỏng

Giá: Liên hệ

        

Hiển thị

Kiểu: – LCD tinh thể lỏng, chữ đen trên nền sáng trắng, đăc biệt chống ánh nắng lóa..

Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.

Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.

Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000

Bàn phím đa chức năng

Hiển thị: LCD tinh thể lỏng (hoặc hiển thị VFD số xanh), 9 ký tự

Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá.

Số lượng
Mua ngay
Thông tin chi tiết

Hiển thị

Kiểu: – LCD tinh thể lỏng, chữ đen trên nền sáng trắng, đăc biệt chống ánh nắng lóa..

Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.

Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.

Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000

Bàn phím đa chức năng

Hiển thị: LCD tinh thể lỏng (hoặc hiển thị VFD số xanh), 9 ký tự

Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá.