DỊCH VỤ

1. Tư vấn, lập dự án, thiết kế và xây dựng, lắp đặt kho bể, cửa hàng xăng dầu

  • Hệ thống téc, Xí nghiệp 130, Công ty TNHH Hùng Vương (trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu V)

  • Hệ thống thu hồi hơi, Tổng kho Xăng dầu Đức Giang

2. Đào tạo và chuyển giao công nghệ vận hành kho bể, cửa hàng xăng dầu

3. Bảo hành và bảo trì máy móc và cơ sở hạ tầng kho bể, cửa hàng xăng dầu