Cò tra nhiên liệu Tatsuno Nhật Bản

Giá: Liên hệ

Cò tra nhiên liệu Tatsuno

Số lượng
Mua ngay
Thông tin chi tiết

Lưu lượng: 40 L/phút, hoặc 70 L/phút