Liên hệ

Trụ sở: Số 345 – đường Ngô Gia Tự – Q. Long Biên – Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3827 1203 – Fax: (024) 3655 9333
Liên hệ: 0913 344 243